شنبه 22 فروردین‌ماه سال 1394 @ 08:58 ب.ظ

دلم میگیره ( گاهی )

یه وقتهایی دلت از یه چیزایی و مهمتر از از همه از  یه کسایی می گیره که نه می تونی و نه جرات به زبون آوردنش رو داری 

واین مثل  یه عقده رو دلت می مونه و کاری از دستت بر نمیاد و رو سینت سنگینی می کنه 

و  وای به اون روزی که بی دلیل از تو انتقاد بشه و انتظار داشته باشن و اعتراض کنن 

خدایی چه حالی بهتون دست می ده 

سعی می کنم به دل نگیرم ؛ و اهمیت ندم و به دست فراموشی بسپرم 

اما وقتی پا رو دمم می زارن دست خودم نیست و گذشته رو مرور می کنم و می رنجم