شنبه 9 فروردین‌ماه سال 1393 @ 07:23 ب.ظ

ماشاال...

فقط بگید ماشاال.............

لطفا چشم نزنید ..

واگر نا خواسته وبطور غیر ارادی چشم زدید . هم و ان یکاد  رو بخونید و هم آیت الکرسی و چهار قل 
پ . ن : عکس متعلق به نوه ی عزیز تر از جانم