دوشنبه 30 دی‌ماه سال 1392 @ 12:30 ق.ظ

بله برون...........

دیروز 17 ربیع  میلاد رسول اکرم (ص ) ویکشنبه 29 دی ماه 1392 بود . و ما یک مراسمی داشتیم .  ( بله برون دخترم  بود  ) و عزیزانی رو که دعوت کرده بودیم ؛ لطف کرده بودن و تشریف آوردند . نمی تونم از حال و روزم بگم . استرس ؛ نگران ؛ دلشوره ؛ فکرو خیال همه و همه دست به دست  هم داده بودن که با معده  دردی که عین مار به خودم می پیچیدم ؛ لذت بردن از اون مراسم رو ازم بگیرن . و ...................در هر صورت گذشت .

انگار یه بار سنگین رو  از   روی دوشم  زمین  گذاشتم  .  و ...............

دیگه.................. جور   دیگر باید دید رو با خودم تکرار می کردم  و  تکرار خواهم کرد .

آرزویم خوشبختی دخترم وبعد همه ی جوناست .

چند روز دیگه در دفتر خونه رسما زنش میشه و به ثبت می رسه .

      


         و     

        من

               ................

                          

                               خداحافظ  .................