پنج‌شنبه 26 دی‌ماه سال 1392 @ 11:17 ق.ظ

کاش می شد ..........

کاش می شد زندگی رو از اول نوشت . کاش می شد هر کجا شو که دوست نداشته باشی و خو شت  نیومد بتونی پاک کنی .

کاش می شد انقدر فکرو خیال نکرد . کاش می شد از زندگی لذت برد . کاش می شد قدر چیزایی رو که داریم بدونیم ؛

نه اینکه وقتی از دست دادیمشون قصه بخوریم . کاش می شد قدر محبت دیگرون رو دونست و با تمام وجود حسش کرد .

کاش می شد حسرت هیچ چیز رو نخورد ؛ تا  از زندگی لذت برد . کاش می شد جوری زندگی کرد که هیچ وقت پشیمون نشد

کاش می شد دلها مون انقدر پاک بود که برای گفتن حقیقت نیازی به قسم خوردن نبود .

کاش می شد واسه خالی کردن خودمون کسی رو لبریز نکنیم. کاش سر نوشت جز این می نوشت .

 ( کاش کسی مرا با خورشید آشتی دهد تمام حس هایم یخ زده . )


کاش می شد امشب خوابیدم


دیگر بیدار نمی شدم